معرفی معاونت

معرفی معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قرار‌دادهای امور ساختمانی و تاسیساتی خدماتی، رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه، پیش‌بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام اموراداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می‌کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

شرح وظایف :

 1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین­ نامه­ های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی­ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 2. تدوین آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب.
 3. نظارت بر واحدهای تابعه به­ منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن­ها.
 4. ارائه گزارش­های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 5. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 6. همکاری با سایر معاونت­ ها جهت اجرای اهداف، وظایف و برنامه­ های دانشگاه.
 7. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه اموراداری، پشتیبانی، مالی و ... دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین­ نامه ­های مربوط.
 8. شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 9. نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه.
 10. استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به­ منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی  در بخش­ های مختلف دانشگاه.
 11. نظارت بر امور تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی­ربط.
 12. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.