مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 معرفی مدیریت اموراداری

نقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در توسعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی درسازمان‌ها می‌شود نیروی انسانی باکیفیت، خلاق و پویاست، به همین منظور مدیریت اموراداری در جهت نیل به اهداف دانشگاه با به‌کارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به‌منظور نقش‌آفرینی در دانشگاه ایفای وظیفه می‌نماید.

 

شرح وظایف :

 1. تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح دانشگاه.
 2. اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 3. تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 4. مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
 5. مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 6. برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی.
 7. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 8. نظارت بر انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 9. تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.
 10. برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب امور استخدامی دانشگاه.
 11. نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 12. همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 13. نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصابات، کارکنان (هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی).
 14. مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 15. رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 16. نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 17. شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 18. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.